Tuesday, August 16, 2011

漫遊巴厘島 BALI- Padang Padang Beach

Padang Padang Beach 是之前和driver 通email时,他介绍的。
所以就去看看。

在桥上远看Padang Padang Beach
 
到达时,从桥上远拍的Padang Padang Beach
Mr Hippo 在入口处
通往Padang Padang Beach的小通道
一起欣赏美丽Padang Padang Beach
 退潮的海边

 
好多游客喜欢坐在沙滩上晒太阳
巴厘岛是众多游客冲浪的一个好地方

 
 
 
 爱上Padang Padang Beach 的美及幽静

2 comments:

Thanks for your time!
雯字。倩影谢谢您的宝贵时间
欢迎再来!;-)

Click me to support me ;-)